Caixa amb missatge

Embalatge fusta + fullola

Petites variacions d'una caixa usual.